Conclusions

Propostes: 


Determinació del públic general objectiu: 


Necessitats a cobrir: 


Tipus de públic: 


Temàtiques que millor funcionen: 


Cooperació comunitària: 


Propostes de dinamització a curt termini: