Cap a l'Espai Valencià de Comunicació

El futur del consum adiovisual. 

El consum audiovisual ha evolucionat ràpidament amb la tecnologia i les preferències canviants de les audiències. No podem predir el futur amb certesa, però podem assenyalar algunes tendències emergents: 

Aquestes són només algunes de les possibles tendències. El camp audiovisual és vast i en constant evolució, i és probable que sorgisquen noves tendències a mesura que avancem.

La personalització com a tendència central. 

La personalització s'està convertint en el nucli de l'experiència de l'usuari en el món audiovisual. Els espectadors ja no són mers consumidors passius; ara tenen el poder de triar què veure, quan i com veure'l, i en quin dispositiu. La personalització afecta diferents aspectes del consum audiovisual:


Aquesta tendència cap a la personalització reflecteix el desig del consumidor de tindre control sobre la seua experiència d'entreteniment i la tecnologia està fent possible que aquest desig es convertisca en realitat. És probable que vegem un augment en la personalització a mesura que les tecnologies i algorismes es tornen més sofisticats i centrats en l'usuari.

I el futur de la televisió pública valenciana? 

La televisió convencional, també coneguda com a televisió lineal, està experimentant desafiaments a causa del ràpid creixement de les plataformes de streaming i altres mitjans de consum personalitzat. No obstant això, encara hi ha àrees on la televisió tradicional té avantatges i rellevància:No obstant això, és innegable que la televisió convencional necessita adaptar-se per a mantindre's rellevant. Això podria implicar la integració de característiques digitals, col·laboracions amb plataformes de streaming o fins i tot la diversificació cap a altres mitjans.

A mesura que la tecnologia avança i les generacions més joves creixen en un món digital, és probable que la televisió convencional tindrà nous reptes, però encara pot trobar nínxols i rols importants en l'ecosistema mediàtic.

El context europeu de televisions públiques

Les televisions públiques europees han hagut d'adaptar-se a l'era digital per a continuar sent rellevants i servir a les seues audiències en un món dominat per la tecnologia. Encara que les estratègies varien segons el país i la institució, ací hi ha algunes formes generals en què aquestes entitats han abordat la digitalització:


Malgrat aquests esforços, les televisions públiques europees encara enfronten desafiaments, inclosa la competència amb plataformes de streaming globals, adaptar-se a les canviants preferències de les audiències i assegurar el finançament adequat. No obstant això, la seua missió de servir a l'interés públic els proporciona un propòsit únic en el panorama mediàtic.

Propostes per a l'Espai Valencià de Comunicació. 


La televisió pública valenciana del futur haurà de ser liderada òbviament per un ens públic i necessitarà afrontar la saturació del mercat i els hàbits canviants de consum, però també tindrà oportunitats úniques. Per a adaptar-se i mantindre la seua rellevància pensem en explorar algunes tendències com ara: 


Per a arribar al públic més jove, les televisions públiques han d'estar disposades a experimentar, adaptar-se ràpidament a les tendències emergents i, el més important, escoltar i respondre a les necessitats i preferències de la seua audiència. La col·laboració amb creadors joves i l'adopció de noves tecnologies i formats seran clau per al seu èxit en el futur.