Llibre Blanc Indústria Creació de Contingut

Qué és una indústria? 

Una indústria creativa es refereix a un conjunt empresarial que abasta activitats i sectors centrats en la creació, producció i distribució de productes i serveis basats en la creativitat, el coneixement i l'expressió artística. Aquestes indústries comprenen camps com el disseny, la moda, el cinema, la música, la publicitat, els videojocs i l'arquitectura, entre altres. El seu focus principal és la generació de contingut únic i original que atrau audiències diverses.

Una indústria creativa madura presenta diverses característiques distintives:


Les etapes de creixement d'una indústria creativa. 

Quan apareix la indústria de la creació de contingut en Internet? 

La indústria de la creació de contingut en Internet va començar a prendre forma al voltant de la dècada de 1990, quan Internet va començar a guanyar popularitat i a convertir-se en una plataforma accessible per a un públic més ampli. En aquesta època, les pàgines web, els blogs i altres formes inicials de contingut en línia van començar a créixer.

La popularització de la web i les eines de publicació fàcil van permetre que les persones compartiren les seues idees, coneixements i creacions amb una audiència global. Amb el temps, això va donar lloc a plataformes de contingut més avançades, com ara llocs web de notícies, portals d'entreteniment i llocs de xarxes socials, que van crear més oportunitats per a la creació i distribució de contingut.

A mesura que la velocitat d'Internet augmentava i les tecnologies multimèdia es desenvolupaven, van sorgir nous formats de contingut, com ara vídeos, música en línia, podcasts i més. Les empreses i els creadors individuals van començar a reconèixer les oportunitats de monetitzar el seu contingut a través de la publicitat, subscripcions i altres models de negoci en línia.

Alguns pioners de la creació de contingut audiovisual per a xarxes socials en diverses llengües:

Evolució de la indústria de la creació de contingut. 


La indústria de la creació de contingut ha experimentat una evolució significativa al llarg del temps, especialment amb l'advent de la tecnologia i Internet. Aquí tens una panoràmica de la seva evolució:


Quins elements componen la indústria de la creació de contingut? 

La indústria de la creació de contingut està formada per diversos elements que treballen conjuntament per produir, distribuir i consumir diferents tipus de contingut com ara: 


Quins perfils professionals requerix la indústria de la creació de contingut? 


La indústria de la creació de contingut requereix una àmplia gamma de perfils professionals per cobrir les diferents etapes de producció, distribució i promoció del contingut. Aquí tens alguns dels perfils més importants:


Com funciona el mercat de la creació de contingut? 


El mercat de la creació de contingut és complex i divers, amb moltes parts interactuants. L'objectiu de la comunitat de creació de contingut en valencià és aconseguir que funcionen el màxim de mecanismes possibles. 

Creació d'una indústria sobre un nínxol de mercat

Una estratègia de nínxol de mercat implica enfocar-se en un segment específic i altament especialitzat del mercat en lloc de dirigir-se a un públic ampli. Aquesta aproximació permet als negocis centrar-se en les necessitats i desitjos d'un grup específic de clients que podrien ser menys atesos per altres empreses. 

Passos a seguir. 

Identificació del Nínxol: 

L'objectiu de la identificació d'un nínxol és trobar una oportunitat de mercat que puga ser explotada mitjançant una oferta única i personalitzada. Aquest nínxol pot ser petit en comparació amb un mercat més gran, però si pots satisfer les necessitats d'aquest grup específic, podràs construir una base de clients lleials i guanyar una posició competitiva.

Investigació i Comprensió

La investigació i la comprensió profunda del nínxol de mercat són passos crucials per a l'èxit d'una estratègia de nínxol. 

3. Segmentació de l'Audiència: 

L'observació i el seguiment en línia són eines valuoses per entendre millor el teu nínxol de mercat i les seues preferències.  Passos a seguir: 


Desenvolupament de Productes o Serveis Especialitzats. 

Dins del context de la creació d'una estratègia de nínxol de mercat, el desenvolupament de productes o serveis especialitzats emergeix com un aspecte clau. En aquest enfocament, l'objectiu és dirigir els esforços cap a la satisfacció de les necessitats i desitjos específics d'un segment de mercat específic i amb característiques úniques. Això implica una profunda comprensió de les característiques i preferències d'aquest nínxol de clients.

Mitjançant la creació de productes o serveis dissenyats per a aquest nínxol, es pot assolir una connexió més profunda i significativa amb els clients. Això pot incloure la personalització de funcions, el disseny específic per a les seues necessitats o la resolució de problemes concrets que aquest segment en particular enfronta. A través d'aquest enfocament, es pot generar un alt grau de satisfacció i leialtat dels clients, ja que sentiran que la teua oferta està adaptada expressament a les seues necessitats.

Desenvolupar productes o serveis especialitzats també pot permetre la creació d'una diferenciació competitiva significativa. Si aquest nínxol de mercat és insuficientment atès per altres competidors, la teua empresa pot esdevenir el referent en aquest àmbit específic. Això pot contribuir a la construcció d'una imatge de marca forta i a la creació d'una reputació com a expert en aquest àrea.

Tot i que la penetració d'un nínxol de mercat pot ser més limitada en termes de volum, l'enfocament especialitzat pot conduir a màrgens més alts i a una base de clients més lleial. És important dur a terme una investigació exhaustiva per comprendre les necessitats del nínxol i avaluar la viabilitat d'aquesta estratègia, abans de procedir amb el desenvolupament de productes o serveis especialitzats.

Màrqueting i Promoció Dirigides: 

El màrqueting i la promoció dirigides juguen un paper essencial per a l'èxit. Aquest enfocament implica l'adaptació de les estratègies de màrqueting i promoció per a arribar i influir específicament en el segment de mercat altament especialitzat que s'ha seleccionat.

Per començar, és crucial comprendre en profunditat les característiques, les necessitats i les preferències d'aquest nínxol de clients. A partir d'aquesta comprensió, es poden crear missatges i contingut de màrqueting que ressonen amb les seues preocupacions i desitjos. Això pot incloure l'ús de llenguatge, imatges i tonalitats que reflectisquen la cultura i el context específic del nínxol.

En el marc de la promoció, l'ús d'eines com ara la publicitat dirigida, el màrqueting de contingut i les xarxes socials pot ser extremadament efectiu. Aquestes eines permeten arribar al nínxol de manera precisa i personalitzada, augmentant la probabilitat d'interacció i conversió. Els continguts creats han de ser rellevants per al nínxol i oferir solucions concretes als seus problemes o necessitats específiques.

A més, és important considerar mitjans de promoció que siguen afins al nínxol. Això pot incloure col·laboracions amb influents o experts reconeguts dins d'aquest àmbit, així com la participació en esdeveniments i plataformes que siguin importants per al nínxol.

Comunicació Personalitzada. 

La comunicació personalitzada és un element clau per a establir una connexió profunda i significativa amb el segment de mercat específic que s'ha seleccionat. Aquest enfocament implica l'ús de tècniques i eines que permeten adaptar els missatges i les interaccions a les necessitats, preferències i interessos únics d'aquest nínxol.

Una comunicació personalitzada comença amb una comprensió profunda dels clients d'aquest nínxol. Això implica recopilar dades i informació rellevant sobre les seues activitats, comportaments de compra, preferències i desitjos. A partir d'aquesta informació, es pot crear una base de dades o segments de clients amb perfils detallats, la qual cosa facilitarà la comunicació personalitzada.

Les eines de màrqueting automatitzades poden ser molt útils en aquest context. Aquestes comunicacions poden incloure ofertes especials, consells adaptats, recordatoris de compres anteriors i altres continguts que siguen rellevants per a aquest segment específic.


Així mateix, les xarxes socials i altres plataformes en línia poden ser utilitzades per interactuar amb el nínxol de manera més directa i personalitzada. Respondre als comentaris i les preguntes de manera individualitzada, compartir contingut que siga d'interès per a aquest segment i crear converses autèntiques pot ajudar a construir una relació duradora amb aquests clients potencials.


En definitiva, la comunicació personalitzada és fonamental en l'estratègia de nínxol de mercat, ja que permet mostrar als clients que es compren i es prenen en compte les seues necessitats úniques. Aquest enfocament no solament pot augmentar les oportunitats de conversió i venda, sinó que també pot establir una relació de confiança i fidelitat amb aquest segment específic.Monitoratge i Adaptació:

El monitoratge i l'adaptació són elements crucials per a l'èxit continu i la efectivitat de l'enfocament. Aquesta fase implica la supervisió constant de les accions i els resultats de la teua estratègia de nínxol, així com l'ajustament continu en funció de les dades i el feedback obtinguts.

El monitoratge consisteix en recopilar i analitzar les dades rellevants per avaluar com està funcionant la teua estratègia en relació amb el nínxol de mercat seleccionat. Això pot incloure indicadors com ara l'engagement dels clients, les conversions, els canvis en el comportament de compra i altres mètriques clau. Mitjançant l'ús d'eines analítiques, podràs tenir una visió precisa de com està funcionant la teua estratègia i si s'està aconseguint els resultats desitjats.

A partir de les dades recopilades, és crucial estar preparat per adaptar la teua estratègia segons siga necessari. Si observes que certs aspectes de la teua estratègia no estan donant els resultats esperats, pots fer canvis i ajustos per millorar l'eficàcia. Això pot implicar canvis en els missatges de màrqueting, l'optimització de les estratègies de promoció o l'ajustament dels teus canals de distribució per millorar la connexió amb el nínxol.

Una part essencial del procés d'adaptació és escoltar i respondre al feedback de la comunitat. Si els clients expressen inquietuds, opinions o suggeriments, això pot proporcionar insights valuosos per millorar la teua estratègia. Les interaccions amb els clients en xarxes socials, correus electrònics i altres canals de comunicació poden ser una font rica d'informació sobre el que funciona i el que no.

Monetització per a la professionalització. 

Les quatre claus per a fomentar la creativitat en valencià són: formació, desvirtualització, impuls de continguts i un Talent Hub estable. Hui ens endinsarem en una part formativa i argumentativa que és important que una persona que vol ser creativa en valencià tinga en compte. 


Intentarem demostrar que l'expressió "en valenciano estas perdiendo el tiempo, en castellano tendrías más éxito" és relativa i enganyosa perquè construix un sil·logisme fals. 


En primer lloc per a fer un pla de màrqueting per a una persona que vol ser creadora de contingut hem de definir algunes coses. 


La carrera professional en la creació de contingut té encara moltes incerteses de futur. Pel que sabem fins ara és una carrera curta i associada a la joventut. No descartem que s'amplie conforme l'actual generació per baix de 30 vaja fent-se major i per tant és previsible que el sistema tinga continuïtat però amb variació temàtica. 


Amb la informació disponible hem de considerar una carrera curta, precoç i intensiva en esforç i càrrega de treball. Per tant, podem associar-la a altres activitats creatives o esportives com l'actuació o la música on la major part de la carrera "professional" pertany a l'edat situada entre els 15 i els 40 anys (amb matisacions de gènere i temàtica). 


En canvi la vida dura molt més. Per tant, una perspectiva madura ha de tindre en compte tot l'itinerari vital de la persona creativa. Com un futbolista, potser la seua capacitat creativa aplegue fins els 35 o potser puga reinventar-se com a "entrenador" o "secretari tècnic". En este escrit partirem de la única trajectòria acreditada fins ara; la que està associada al concepte joventut i la seua apologia digital. 


Tanmateix si partim d'un itinerari vital complet podem albirar una perspectiva més amplia dels conceptes d'utilitat i monetització. Per tant, l'argumentació "en castellano tendrás más éxito" podria referir-se exclusivament al curt termini però oferint una falsa esperança. Aplegar a ser famós i tindre molts diners està només a l'abast d'una part molt menuda de la població que ho intenta. Hollywood està ple de cambrers actors. 


Efectivament, com en qualsevol altra activitat creativa, la creació de contingut digital multiformat i multiplataforma és complicada d'amortitzar. Testimoni en poden donar músics, actors i actrius, cantants, ballarins...etc... La gent que viu de la seua creativitat és poca. Són una minoria aquells que aconsegueixen fama i molts diners sent la majoria persones que viuen i treballen amb certa dignitat com en qualsevol altre ofici. Aplegar a ser Ibai Llanos es qüestió de tindre molta dedicació, molt de talent i com diu ell mateixa molta sort. I això és molt important per a establir el concete d'èxit i de retribució. 


He tardat quasi un any a escriure este post perquè és llarg i complex. Intente que siga una guia per si algú vol fer-la servir com a plà de màrqueting. Dic un any perquè ara fa un any vaig estar voltant per tot el país dels valencians en aules de primària i secundària parlant del valencià a Internet. La pregunta que ara es fan a eixes edats és si poden ser professionals d'això. Crec que al cap tenen una idea confusa: la fama i els diners són la mateixa cosa. Això era veritat quan la gent famosa era famosa per la seua virtuositat en algun àrea concreta. Un torero era famós per torejar i després podia vendre exclusives i guanyar més diners però bàsicament els seus ingressos eren del bou (mai millor dit). En l'actualitat hi ha famosos buits, és a dir, famosos que no tenen cap virtualitat especial tangible. Millor matisaré esta afirmació: tenen una virtualitat que és dominar l'aspiracionisme però no sabem quin recorregut pot tindre eixa virtualitat perquè en un mercat madur la competència és molt alta i no val fer qualsevol cosa. El mercat tendeix a la restricció de la part alta. Per tant, podem afirmar que un mercat com l'anglés o el castellà aplegar a tindre rellevància implica un temps, dedicació i sort que en una determinada època de la vida pot deixar més ferides que satisfaccions. 


Val la pena dedicar-se en cos i ànima ser creatiu digital? A hores d'ara no li ho aconsellaria a ningú. Una estratègia més equilibrada seria més recomanable i de fet és la que més tenen al cap en les aules valencianes segons el meu estudi/experiència. 


Utilitat i monetització


Una llengua per a sobreviure ha de ser útil però el concepte d'utilitat ha d'anar més enllà de lo crematístic. Hem d'entrendre la utilitat en un sentit ampli. Per tant, l'afirmació més correcta seria: una llengua no ha de ser un acte de militància. Una llengua ha de ser fluida i útil per a la comunicació i per al progrés personal. Si això no ho tenim en compte el valencià pot acabar sent el nou llatí: la llengua dels monestirs mentre el vulgo llatí s'apodera dels patis (espais d'oci o treball). 


Quina és la utilitat del valencià en termes amplis? La seua capacitat per a monetitzar la pertinença a una comunitat humana. 


Recordem que sempre hem de tindre una perspectiva llarga d'itineraris vitals. Per tant, hem d'intentar demostrar o saber si a llarg termini una aposta per la creació de continguts té sentit i és viable professionalment. La meua resposta és que sí en dos vies. Per un costat és possible triomfar i viure de l'activitat estricta. L'any 1993 la gent es reia de la música en valencià quan va començar Obrint Pas. Anys després hi ha grups i festivals arreu del país. Per tant, no és un desgavell pensar que l'oci digital puga ser un espai professional per al talent valencià. 


Per un altre costat, l'activitat creativa en valencià té retorns en forma de rastre digital. Sigues el que sigues, i faces el que faces, l'activitat digital i el teu rastre digital serà el teu currículum vitae de cara a la intel·ligència artificial i la intel·ligència humana. El teu rastre digital serà el teu bagatge. Això que explica i amplifica les teues capacitats. Posar al teu currículum que saps valencià no és tan efectiu com centenars de vídeos que ho demostren. Apliqueu això a l'anglés, la capacitat de treballar en equip, l'optimisme, l'extraversió/introversió, el compromís social, les habilitats comunicatives i la creativitat. Hem de pensar que en el futur només hi ha (de moment) dos habilitats humanes que no poden ser substituïdes per la intel·ligència artificial. Eixes dues habilitats són: l'empatia i la creativitat. Les dues poden ser contrastades a través d'una activitat digital continuada i de qualitat. 


Però tornem al nucli dur de l'argumentació: fer contingut en valencià a les xarxes té retorn? Si pensem en el conjunt de la vida d'una persona creativa la resposta és sí, sense cap mena de dubte. 


Podem dividir el retorn d'una activitat creativa en tres capitals: 
Capital financer. El  capital financer són els diners que guanyes de manera directa. En el cas de l'activitat creativa digital ho podem dividir en dos: 


Directe de plataforma. Són els ingressos que et dona la plataforma. Hem de pensar que qualsevol plataforma és un negoci i que en àmbits digitals (a hores d'ara) el distribuïdor/plataforma es queda amb bona part dels diners. Les plataformes aniran creixent i canviant de model per a oferir millors condicions però la seua posició de mercat és d'abús de domini. Per tant, els ingressos de la plataforma són difícilment previsibles perquè els marca la pròpia plataforma. El cas del canvi de Youtube a Twitch i dels videos als estrimings de 2020 va ser paradigmàtic en este cas. 

Ingressos Indirectes. A llarg termini ja hem parlat de com és d'afavoridor fer contingut en valencià configurant un currículum digital. Això sí, cal cuidar el contingut i no cauré en trolls ni haters. A curt termini els ingressos més freqüents venen d'acudir a actes o fer vídeos per encàrrec. En este aspecte hem de fer una breu explicació. De moment, el fenomen influèncer es restringeix a l'empresa privada i el mercat empresarial però en algun moment (la pandèmia haguera sigut el millor) les administracions s'hauran de plantejar el fenomen influèncer com un espai més de publicitat de les seues activitats que permet un microtargeting molt acurat. En este moment, la comunitat creativa digital en valencià serà molt més rendible a nivell indirecte perquè oferix una triple garantia: garantia de proximitat (si parla valencià és d'ací), garantia de comunicació (sabrà les dues llengües oficial i no solament una) i garantia de compromís/maduresa social. Esta part la desenvoluparé en un altre post sobre comprar en valencià i les seues garanties. La idea és que les institucions han de pensar ja en com aplegar a públics que no lligen els diaris o miren la televisió. No faré cap valoració sobre si això és una tragèdia informativa. És un fet. Tot i així, la triple garantia opera també per a les empreses. Tindre un milió de seguidors a llatinomèrica li serveix de poc a una empresa que ven els productes a Espanya. I bàsicament la relació comercial valenciana és intramercat i exportadora amb Espanya (inclou Catalunya) i Europa Central i del Nord. 

Ingressos complementaris. La idea més cabal és dedicar temps a fer contingut per passió i per a generar ingressos complementaris a una estructura de vida central com ara els estudis universitaris o un treball convencional i estar atents als moments i els contextos per a aprofitar les oportunitats laborals que puguen anar sorgint. La gestió de la incertesa intuitiva sense dades serà molt apreciada en el futur. 

El Capital social. La idea de capital social és sovint molt invisible però en un món digital el capital social és determinant. En termes de creativitat digital podem parlar de dos bases de capital social: 

Contactes cooperatius i gestió del nivell de rebuig. La idea central és que fer contingut creatiu digital en valencià et dona entrada a una comunitat creativa on pots trobar persones com tu amb qui cooperar, competir, aprendre i ensenyar. I això passa a pesar de l'actitud contemplativa de gran part de la societat valenciana que no entén en el fenomen, no sap com actuar o no té la capacitat per a fer-ho. La creació de comunitat creativa, la sensació de pertinença a un grup i la responsabilitat de fer trasllat de l'herència lingüística són ja elements suficients per a valorar tota la tasca creativa altruista que fan. 

L'experiència de gestió de comunitats virtuals en valencià serà valuosíssima en un futur molt immediat. Habilitats com ara la gestió de l'odi, la interacció digital, la iniciativa creativa sostinguda, la detecció de tendències... Totes estes softskills seran valuoses en termes econòmics, socials i lingüístic. Que això passe més ràpid o més lent depen de l'actitud de la comunitat valenciana. 

Networking evolutiu. Una cosa que aprens amb els anys és que la teua generació es va posicionant i la gent que has anat coneixent et pot obrir o tancar portes, et pot ajudar o afonar. Acumular contactes que de ben joves ja fan activitat creativa assegura tindre els millors contactes socials en el futur per qualsevol altra activitat que vulgues començar. 


Capital emocional. El capital emocional és el conjunt d'emocions viscudes durant la vida. És tan important que és això que tot el món recorda quan està a punt de morir. No seré jo qui negue que amb més diners les emocions viscudes poden ser més positives i amb menys diners més negatives però els estudis de felicitat diuen que a partir d'un llindar l'increment de felicitat és progressivament decreixent. Per tant, acumular capital emocional d'una manera barata i senzilla hauria de ser una aspiració de qualsevol persona creativa. Dic barata i senzilla perquè estem en l'època de la humanitat on més fàcil és tindre activitat creativa amateur (professional és una altra cosa perquè Internet ha destrossat a curt termini molta activitat cultural). Fer activitat creativa en valencià és una garantia de: 

Evitar molta toxicitat de la teua comunitat. Ara per ara la comunitat digital d'us del valencià és una comunitat molt saludable i sana mentre que en anglés o castellà la toxicitat s'ha instal·lat de manera permanent. Ho diré amb un exemple senzill: ningú no fa estafes digitals en valencià, no hi ha spam en valencià, no hi ha phishing en valencià, és com un tallafocs. 

Calma de resultats a curt termini. Fer contingut en valencià evita l'ansietat del curterminisme. La necessitat de tindre èxit directe (de petar-ho) es redueix i per tant el llindar de frustració permet fer les activitats amb més equilibri vital. Recordem que a certes edats els desequilibris vitals poden generar conseqüències massa greus. Per tant, una expectativa realista com la de fer contingut en valencià és positiva per a qualsevol persona. Fa agafar reptes més ambiciosos dins d'un futur en minúscules. 

Ara passaríem a parlar de com està configurat el mercat digital per a les llengües que no són el castellà o l'anglés. La mala sort del valencià/català es tindre veïns tan poderosos perquè en realitat en valencià/catalòa no és una llengua menuda. Escandinàvia per exemple és un conjunt homogeni lingüísticament (es poden entendre entre ells amb alguna dificultat) i amb menys parlants. Bé, parlem de configuració de mercats. 


Fins ara el mercat digital (des de la crisi de les .com de principis de segle) s'ha anat configurant com un mercat amb tendència oligopolística/monopolística pròpia del sorgiment d'una nova tecnologia. En aparèixer una disrupció tecnològica hi ha actors del mercat millors situats que altres perquè entenen el canvi de regles. La revolució industrial té innumerables lliçons d'adaptació de noves classes socials que van entendre l'activitat d'intercanvi amb més facilitat. Això significa que el mercat no està encara complet ni madur i que encara està en evolució i en expansió. Per tant, podem descriure una primera etapa digital i podem intentar albirar com serà la segona etapa amb l'atreviment propi de qui escriu un post en un blog. 


La primera etapa de la creativitat digital ha estat dominada pel paradigma "the winner takes It all". Això significa que qui primer aplega al mercat es queda amb pràcticament tot el mercat. Pràcticament ningú sap dir més d'un buscador d'Internet. Això no ha sigut sempre així. Al principi la competència era ferotge entre quatre o cinc. Ara només queda Google. També ha passat en el mercat de la recaptació de dades (comunament conegudes com a xarxes socials). Les empreses de recaptació de dades són bàsicament tres i les barreres d'entrada fan difícil acudir al mercat. Una cosa semblant ha passat amb la creació de contingut digital d'entreteniment i divulgació (influèncers). Aquells que primer aplegaren estaven millor posicionats perquè entenien el nou paradigma digital de manera intuïtiva. Un cas paradigmàtic va ser El Rubius que va saber vore que la seua passió podia convertir-se en una professió però ha hagut d'anar improvisant i moltes vegades patint. El cas és que a hores d'ara es pot considerar un youtuber mainstream d'iniciació. Esta és l'obsessió actual de Zuckemberg intentant obrir una nova Internet amb el Metavers. Si invente el mercat puc controlar les seues regles. En este paradigma la quantitat de followers és més rellevant que qualsevol altra cosa i per tant el contingut en castellà i anglés té una tendència més apropiada per a la primera etapa d'Internet. 


La segona etapa configurarà una segona expansió. La primera etapa disruptiva ha intentat trencar el monopoli de l'entreteniment del cinema i la televisió. Ho han tingut fàcil per la dimissió i la manca de flexibilitat dels mitjans convencionals que són competidors directes dels canals digitals en el mercat de l'atenció. En esta segona expansió la quantitat serà important però apareixeran nous factors que ajudaran a la comunitat creativa valenciana: parlem especialment de la densitat. Una vegada el mercat s'atomitza per la competència de diferenciació en continguts és difícil que la llengua marque una diferència excloent. El mercat s'expandeix en nínxols temàtics i lingüístics i saber fer la combinació serà la decisió més complicada. La gran quantitat de temes possibles que ha deixat en negre el periodisme i televisió convencionals permet un gran jaciment de continguts que es poden fer en valencià i aplegar al llindar de creativitat. Cal ser constant i conscient. 


La densitat d'una comunitat digital es pot mesurar en interaccions i decisions de consum. En el meu cas he notat que tinc més tendència comprar merchandising i format físic a la gent que fa música en valencià perquè crec que qui en fa castellà o anglés no necessita el meu suport. Eixe mecanisme mental d'identificació i suport mutu (tu cantes jo escolte = win win) crea un teixit activista dins de la comunitat que genera dades (petroli del segle XXI) i consum directe. El futur del mercat digital són les comunitats denses i la llengua ajuda a crear-les per elements psicosocials que hi col·laboren. 


Per tant, la teoria del nínxol de mercat pot ser suficient per a obtindre la massa crítica de consum que determina el llindar de rendibilitat d'una professió digna. Pose un exemple: durant la pandèmia Eugeni Alemany va decidir que no podia estar-se quiet i faria un diari de pandèmia. El seguiment va anar creixent a través de la viralitat dels continguts (pròxims, emotius i comuns). Aquella activitat no li ha reportat diners de manera directa però els seu shows han crescut en assistència i notorietat. Hi influeixen molts factors però és un bon exemple de rendibilitat diferida de nínxol de mercat. Eugeni Alemany faria gràcia en castellà? Sí, però en fa més en valencià perquè té una cosa que es diu el domini de mercat que després explicarem. 


Quina massa crítica seria suficient per a un projecte de creativitat en valencià? Si la densitat és alta amb 1000 persones actives de les quals un 40 % pagarà 5 euros al mes faria que la persona creativa puguera accedir a un salari de 2000 euros bruts que descomptant fiscalitat i cotització de manera optimitzada podria deixar 1500 nets. És impossible? A dia de hui és molt complicat però el món canvia molt en cinc anys. La densitat serà important. Ara ja ho és en els continguts minoritaris o contracorrent. La idea central és que l'engagement és més alt com més proximitat es pot tindre respecte a la persona creativa de contingut. La distància entre follower (semblant al fenómen fan dels 80) i influèncer ha de ser optimitzada per a generar un punt d'equilibri delicat i satisfactori per a les dues parts. 


Dit tot això i creat un marc teòric la comunitat creativa en valencià hauria de poder accedir a recursos formatius com aquest i de més qualtiat de manera gratuïta, periòdica i estable. Per això em vaig a permetre donar alguns consells a qui en vulga fer una activitat creativa en valencià: 


Estàs fent una inversió a llarg termini. A curt termini no te desanimes, tot el que fas i tot el que saps fer tindrà monetització. 

Calcula molt bé la ràtio de temps invertit i resultats directes. Ser influèncer no és un bon treball en termes laborals: no tens horari, sempre has d'estar disponible, l'exposició constant dona disgustos, els algorismes no són gens agraïts i són canviants, la comunitat no sempre és agraïda. Necessites escenari A i escenari B i C. Equilibra la trajectòria convencional (primària-secundària-lo que siga) amb la teua passió creativa. No descuides eixe equilibri mai. 

Intenta conrear una comunitat positiva i optimista. Lo habitual és que la comunitat que t'acompanye s'assemble a tu,  per tant, no intentes ser una altra persona ni te passes el dia contestant a gent que insulta o interpreta lo que fas en termes negatius. Fes el teu camí i segueix la teua intuïció. Tu entens el teu públic perquè fas allò que voldries que hagueren fet per a tu. Dominar el mercat digital de proximitat tindrà valor. Potser ara no el veges però en tindrà. 

Tria un tema que siga la teua passió i on pugues posicionar-te com una de les millors opcions. Ha de ser un tema que siga la teua passió perquè passaràs molt de temps fent això i necessitaràs paciència, prudència i perseverança. La comunitat té elements addictius i necessita saber quan faràs el nou contingut. 

Però que no siga un tema que t'agrade només a tu. Totes les persones creatives tenen un interés concret i passions disperses. Busca quina passió de les que t'obsessionen seria la més fàcil de monetitzar o experimenta a vàries i mira quina té millor resultat. 

Valora el teu contingut. En el moment que pugues fes contingut només de pagament. No regales sempre el teu contingut. Monetitzar no és sempre amb la plataforma on estigues. Sorgiran oportunitats de cobrar pel teu contingut. No el regales. Pots fer productes barats o cars però tot debades no pot ser perquè allò que no es paga sembla no tindre valor. En el moment que pugues fes contingut només per a subrcriptors. 

Cuida el contingut i la comunitat. Tindràs crisi de pensar que treballes massa per al resultat que te dona un vídeo però cuidar la qualitat del contingut sempre dóna resultat a mitjà i llarg termini. Potser no siga en forma de quantitat (likes barats) però sí en format de qualitat de la gent que te dóna like. Potser només necessites un like o retuit d'algú amb posició viral per a petar-ho. 

Persevera sense obsessionar-te. Agafa un ritme de creació que siga compatible amb un equilibri social, personal, familiar i educatiu/laboral. 

Que tingues sort. La sort és imprescindible. És una combinació d'intuïció i random. Ningú sap on repartiran la sort ni quan però si estàs allí en el precís moment...


En fi.. espere que siga útil per a algú algun dia. 
Capítol I: les vies de monetització en marqueting digital. 


Hem de començar per saber quines són les vies de monetització de  continguts en Internet


Com a base central de la nostra estratègia hem de tindre en compte una sèrie de conceptes: La monetització directa de la plataforma, és a dir, els diners que rebem de la pròpia plataforma. La primera cosa que cal dir és que les diverses plataformes creen unes expectatives falses o irreals de la monetitització. Les normes de monetització o fins i tot això que se’n diu la justícia de l’algoritme creen un miratge per a fer treballar debades a moltíssims joves il·lusionats amb uns milers de seguidors. Ací com en el sector del joc allò important és fer pensar que tú eres especial i podràs accedir a eixe Olimp de la creació on només caben unes quantes persones i canals. Després aprofundirem en esta reflexió. 

La monetització indirecta, és a dir, les ofertes que ens poden sorgir fóra de la plataforma on inserim els continguts però que porten com a causa la nostra creació de contingut.

La monetització diferida. Este seria un nou concepte que quasi ningú ha tingut en compte fins ara. La raó és que la major part de creadors de contingut encara no tenen una trajectòria vital i professional dilatada per a reflexionar sobre com ser creadors de contingut els ha obert i tancar portes. La base de la nostra estratègia la situaríem en millorar el nostre valor relacional. Li diem monetització diferida perquè no és immediata ni té un vincle visible amb el nostre contingut però és una monetització que es generarà en el futur. 


Orientacions bàsiques de marqueting digital. 

Les regles bàsiques del màrqueting digital inclouen:


Conéixer a la teua audiència: És important conéixer a la teua audiència i entendre les seues necessitats i desitjos per a poder crear contingut que ressone amb ells i que els resulte valuós.


Crear contingut de qualitat: El contingut és el centre del màrqueting digital. Assegura't de crear contingut original, útil, interessant i rellevant per a la teua audiència.


Utilitzar diferents canals: No totes les persones utilitzen les mateixes plataformes digitals. Utilitza diferents canals de màrqueting digital per a arribar a una audiència més àmplia i diversa.


Ser consistent: És important publicar contingut de manera regular i consistent per a mantindre a la teua audiència compromesa i connectada amb la teua marca.


Ser autèntic: Mostra la teua personalitat i sé autèntic amb la teua audiència. L'autenticitat t'ajudarà a construir una relació duradora i significativa amb la teua audiència.


Mesurar els resultats: Utilitza eines d'anàlisis per a mesurar els resultats de les teues campanyes de màrqueting digital i realitzar ajustos en funció de les dades obtingudes.


Estar al corrent de les últimes tendències: Mantente actualitzat sobre les últimes tendències en màrqueting digital i utilitza les eines més innovadores per a arribar a la teua audiència de manera efectiva.


En resum, les regles bàsiques del màrqueting digital inclouen conéixer a la teua audiència, crear contingut de qualitat, utilitzar diferents canals, ser consistent, ser autèntic, mesurar els resultats i estar al corrent de les últimes tendències. En seguir aquestes regles bàsiques, podràs crear campanyes de màrqueting digital efectives que t'ajuden a aconseguir els teus objectius de negoci.


La monetització directa. 


Quals són els requisits per a monetitzar en Youtube

Per a monetitzar en YouTube, es requereix complir amb uns certs requisits:


Tindre almenys 1,000 subscriptors en el canal de YouTube.

Haver obtingut almenys 4,000 hores de temps de visualització en els últims 12 mesos.

Complir amb les polítiques de monetització de YouTube i les polítiques de drets d'autor de la plataforma.

Tindre un compte d'AdSense activa i vinculada al compte de YouTube. AdSense és la plataforma de publicitat de Google que permet monetitzar el contingut en YouTube.

No haver rebut cap advertiment o sanció per infringir les polítiques de YouTube.

Una vegada que es compleixen aquests requisits, es pot activar la monetització en el canal de YouTube i començar a guanyar diners amb els anuncis publicitaris que apareixen en els vídeos. Els ingressos generats dependran del nombre de vistes i clics en els anuncis, així com d'altres factors com la ubicació geogràfica dels espectadors i la temàtica del contingut.


És important recordar que la monetització en YouTube no és un ingrés garantit, i que és necessari dedicar temps i esforç a la creació de contingut de qualitat i a la construcció d'una audiència lleial i compromesa per a aconseguir una monetització significativa.

KRLX

Quan et comença a pagar Tiktok pels continguts que puges

TikTok té un programa de monetització anomenat "Fons de creadors de TikTok" que permet als creadors de contingut guanyar diners amb els seus vídeos. No obstant això, aquest programa està disponible solo en alguns països i per a un nombre limitat de creadors de contingut.


En general, per a ser elegible per al Fons de creadors de TikTok, s'han de complir els següents requisits:


Ser major de 18 anys.

Tindre almenys 100.000 seguidors en el compte de TikTok.

Haver obtingut almenys 100.000 vistes en els últims 30 dies.

Complir amb les polítiques de TikTok i les polítiques de drets d'autor de la plataforma.

Si es compleixen aquests requisits, es pot enviar una sol·licitud al Fons de creadors de TikTok. Si la sol·licitud és acceptada, es pot començar a guanyar diners amb els vídeos. Els ingressos generats depenen del nombre de vistes i compromís en els vídeos, així com d'altres factors com la ubicació geogràfica dels espectadors i la temàtica del contingut.


És important tindre en compte que el Fons de creadors de TikTok és un programa selectiu i que no tots els creadors de contingut poden ser elegibles per a participar. A més, TikTok no especifica la quantitat exacta que es pot guanyar amb el programa de monetització.

KRLX

Com es monetitza el contingut en Twitch

En Twitch, es poden monetitzar els continguts de diverses formes:


Subscripcions: Els seguidors poden subscriure's al canal del streamer per a rebre beneficis exclusius com emotes personalitzats, accés a xats exclusius i sense publicitat, i altres beneficis. L'streamer rep una part de la quota de subscripció, que pot ser de $4.99, $9.99 o $24.99 al mes, depenent del nivell de subscripció.


Donacions: Els seguidors poden realitzar donacions directes al streamer a través de serveis com PayPal o targeta de crèdit. Alguns streamers ofereixen recompenses per les donacions, com a esments en el xat o en els vídeos, o fins i tot reptes específics en el joc.


Anuncis: Els streamers poden col·locar anuncis en les seues transmissions i generar ingressos per la quantitat de vistes i clics en els anuncis.


Patrocinis: Els streamers poden col·laborar amb marques i empreses per a promocionar els seus productes o serveis durant les seues transmissions a canvi d'un pagament. Aquesta forma de monetització sol estar reservada per a streamers més grans amb una audiència estable.


Vendes de productes: Els streamers poden vendre productes físics o digitals, com a samarretes, jocs i altres productes, a través de serveis de comerç electrònic integrats en la plataforma de Twitch.


És important tindre en compte que per a monetitzar en Twitch és necessari construir una audiència lleial i compromesa i dedicar temps i esforç a la creació de contingut de qualitat. També és important complir amb les polítiques de Twitch i respectar els drets d'autor i altres aspectes legals.

KRLX

Paga alguna cosa Intagram pel contingut que puges? 

Instagram no paga als usuaris pel contingut que pugen a la plataforma, almenys no de manera directa. No obstant això, existeixen formes indirectes de monetitzar el contingut en Instagram.


Patrocinis: Els influencers o persones amb un gran nombre de seguidors poden col·laborar amb marques i empreses per a promocionar els seus productes o serveis en les seues publicacions en Instagram a canvi d'un pagament.


Vendes de productes: Els usuaris poden vendre productes físics o digitals a través de la plataforma, utilitzant eines com Instagram Shopping i Checkout.


Donacions: Alguns usuaris ofereixen l'opció de donar a través de serveis com Patreon o Ko-fi. Això permet que els seguidors facen costat als seus creadors de contingut favorits directament.


Publicitat: Igual que en altres plataformes, els usuaris poden generar ingressos per mitjà de publicitat. Si un usuari té un gran nombre de seguidors, algunes marques i empreses poden contactar-los perquè promocionen els seus productes o serveis en les seues publicacions.


És important destacar que per a aconseguir la monetització en Instagram es requereix una audiència estable i dedicar temps i esforç a la creació de contingut de qualitat i a la construcció d'una relació amb els seguidors. També és necessari complir amb les polítiques d'Instagram i les lleis aplicables a la regió on es resideix.


La monetització indirecta. 


Fora de la plataforma les possibiliitats de monetització creixen especialment en les estratègies de ninxol com és la del contingut en valencià. 


Què és l’estratègia de ninxol de mercat? 


L'estratègia de nínxol de mercat és una estratègia de màrqueting que s'enfoca a atendre les necessitats i desitjos d'un grup específic de consumidors, anomenat "nínxol de mercat". Un nínxol de mercat és un segment xicotet i especialitzat dins d'un mercat més ampli.


En lloc de tractar de competir en un mercat ampli i saturat, els creadors de contingut que utilitzen l'estratègia de nínxol de mercat s'enfoquen a satisfer les necessitats úniques d'un grup de consumidors específic. Això els permet diferenciar-se de la competència i oferir productes o serveis especialitzats que poden ser difícils de trobar en el mercat més ampli.


Alguns exemples de nínxols de mercat poden incloure productes per a persones amb al·lèrgies alimentàries, productes per a atletes d'alt rendiment, productes per a mascotes exòtiques, entre altres. En enfocar-se en un nínxol de mercat específic, els creadors de contingut  poden establir-se com a líders en aqueix mercat i construir relacions més sòlides amb els consumidors.
Quines són les principals fonts de monetització indirecta? 


Publicitat: Aquesta és la forma més tradicional de monetització. Els anunciants paguen per a col·locar anuncis en llocs web, blogs, xarxes socials, vídeos de YouTube i altres continguts en línia. Els ingressos es generen en funció de les vistes, clics o conversions obtingudes a través dels anuncis.

Màrqueting d'afiliació: Es tracta d'una forma de publicitat en la qual el creador de contingut promociona productes o serveis de tercers en el seu lloc web o xarxes socials, i rep una comissió per cada venda realitzada a través del seu enllaç d'afiliat.

Venda de productes digitals: Els creadors de contingut poden vendre llibres electrònics, cursos en línia, programes de programari, música i altres productes digitals directament a la seua audiència. Aquesta és una forma efectiva de monetitzar el coneixement i l'experiència en una àrea específica.

Filiacions i subscripcions: Els creadors de contingut poden oferir contingut exclusiu, tutories en línia, accés a esdeveniments en viu i altres recompenses a canvi d'una subscripció mensual o anual.Donacions: Alguns creadors de contingut ofereixen l'opció de donar a través de serveis com Patreon o Ko-fi. Això permet que els seguidors facen costat als seus creadors de contingut favorits directament.Patrocinis: Les marques poden pagar als creadors de contingut perquè promocionen els seus productes o serveis en les seues publicacions en xarxes socials, vídeos de YouTube o en el seu lloc web.


En general, per a monetitzar el contingut en Internet es requereix tindre una audiència estable i dedicar temps i esforç a la creació de contingut de qualitat i a la construcció d'una relació amb els seguidors. Per tant, els nostres esforços han d’anar destinats a eixos objectius. KRLX

Com aconseguir seguidors fidels en xarxes socials 

Aconseguir seguidors fidels en xarxes socials pot ser un procés llarg i requereix dedicació, esforç i temps. Ací hi ha algunes recomanacions per a aconseguir seguidors fidels en xarxes socials:


Defineix el teu públic objectiu: Identifica qui són els teus seguidors ideals i quins tipus de contingut els interessa. D'aquesta manera, podràs adaptar el teu contingut i missatges per a connectar millor amb ells.


Crea contingut de qualitat: Assegura't de crear contingut original, atractiu i d'alta qualitat que ressone amb la teua audiència. Utilitza imatges, vídeos i text d'alta qualitat i assegura't de mantindre una coherència en la teua marca.


Publica amb regularitat: Publica contingut amb regularitat per a mantindre als teus seguidors compromesos i connectats amb la teua marca. Utilitza un calendari de publicacions i procura ser consistent en les teues publicacions.


Interactua amb la teua audiència: Respon als comentaris, dona "m'agrada" als missatges i fes preguntes per a fomentar la participació. Assegura't de mantindre un diàleg obert amb els teus seguidors.


Col·labora amb uns altres influencers: Cerca uns altres influencers o comptes que tinguen una audiència similar a la teua i col·labora amb ells. Això t'ajudarà a ampliar la teua audiència i arribar a noves persones.


Utilitza etiquetes: Utilitza etiquetes rellevants per al teu contingut perquè les persones puguen trobar el teu contingut. Busca etiquetes relacionades amb el teu contingut i utilitza'ls en les teues publicacions.


Sé autèntic: Mostra la teua personalitat i sé autèntic amb els teus seguidors. L'autenticitat t'ajudarà a construir una relació duradora i significativa amb la teua audiència.


En resum, per a aconseguir seguidors fidels en xarxes socials és important conéixer a la teua audiència, crear contingut de qualitat, publicar amb regularitat, interactuar amb la teua audiència, col·laborar amb uns altres influencers, utilitzar etiquetes i ser autèntic.

KRLX

Que és el valor relacional? 

El valor relacional es refereix a la importància de les relacions entre les persones i les organitzacions en el context dels negocis. Es tracta d'una perspectiva que emfatitza en la importància de la construcció i manteniment de relacions a llarg termini basades en la confiança, la comunicació oberta, la col·laboració i l'intercanvi mutu de beneficis.


El valor relacional s'oposa a l'enfocament tradicional centrat en la transacció, en el qual les relacions són vistes com a mers mitjans per a aconseguir un intercanvi econòmic puntual. En contraposició, el valor relacional emfatitza en la construcció de relacions duradores i beneficioses per a totes dues parts, i que generen un valor afegit que va més enllà de la simple transacció.


Alguns dels beneficis que es poden obtindre a través del valor relacional inclouen:


Major fidelització: Les relacions basades en el valor relacional generen un major grau de compromís i lleialtat entre les parts involucrades.


Major satisfacció: Els clients i proveïdors satisfets són més propensos a mantindre relacions comercials a llarg termini i a recomanar a uns altres l'empresa.


Major eficiència: Les relacions basades en el valor relacional poden simplificar els processos de negoci i reduir els costos de transacció.


Major innovació: Les relacions duradores permeten un major intercanvi d'informació i la generació de noves idees, la qual cosa pot impulsar la innovació i la millora contínua.


En resum, el valor relacional és una perspectiva que emfatitza en la importància de les relacions a llarg termini en els negocis, i que pot generar una àmplia varietat de beneficis per a les parts involucrades.


Com triar un publique objectiu per al teu contingut en xarxes 

L'elecció del públic objectiu és un pas fonamental per a l'èxit en les xarxes socials. A continuació, es presenten algunes recomanacions per a triar el públic objectiu adequat per al teu contingut en xarxes socials:


Defineix el teu nínxol: Identifica què és el que t'apassiona i en quines àrees tens coneixement o experiència. D'aquesta manera, podràs centrar-te en un nínxol específic i dirigir-te a una audiència que estiga interessada en aqueix tema.


Identifica a la teua audiència ideal: Determina les característiques demogràfiques, psicográficas i comportamentals de la teua audiència ideal. Considera factors com l'edat, el gènere, la ubicació, la situació socioeconòmica, el nivell educatiu, els interessos i els hàbits de consum de mitjans.


Investiga a la teua competència: Analitza als teus competidors i als seus seguidors per a identificar què estan fent bé i com pots diferenciar-te. Observa el tipus de contingut que estan publicant, el to que utilitzen i la forma en què interactuen amb la seua audiència.


Utilitza eines d'anàlisis d'audiència: Utilitza eines com Google Analytics, Facebook Insights o Twitter Analytics per a obtindre informació detallada sobre els teus seguidors i el seu comportament en les xarxes socials.


Crea perfils de compradors o buyer persones: Crea perfils detallats dels teus clients ideals, amb informació sobre les seues necessitats, problemes i objectius. Això t'ajudarà a crear contingut que s'adapte a les seues necessitats i preferències.


Realitza proves: Experimenta amb diferents tipus de contingut i analitza la resposta de la teua audiència. Identifica quins tipus de publicacions tenen millor rendiment i quin contingut genera més interacció i participació.


En resum, triar un públic objectiu adequat per al teu contingut en xarxes socials implica definir el teu nínxol, identificar a la teua audiència ideal, investigar a la teua competència, utilitzar eines d'anàlisis d'audiència, crear perfils de compradors i realitzar proves. En seguir aquestes recomanacions, podràs crear contingut més efectiu i connectar-te millor amb la teua audiència en les xarxes socials.

KRLX