Intel·ligència Artificial

Intel·ligència Artificial  Generativa de text a text

Intel·ligència Artificial Generativa de text a imatge

Intel·ligència Artificial Generativa de text a àudio o avatar locutor

Té lector de textos en català però sense formes valencianes

Plataforma educativa bàsica, avatars animats i única locució en valencià

Traduix els videos a qualsevol idioma. 

Fer videos amb IA locució. 

Permet posar subtítols automàtics en català

Intel·ligència generativa per a crear música 

Personalització per bucles

Gratuït 5 cançons al dia, immediat i senzill. 

Et fa la producció final de la teua música. 

A partir d'un prompt aproxima samplers i fa una cançó

Composició amb plantilles o partint des de zero. El Canva de la música. 

Intel·ligència Artificial Generativa amb Usos publicitaris

Suno. 

Crear cançons amb lletres de jingle. Poses la lletra en Discord i et fa una cançó però no et deixa triar l'estil.  

Permet crear missatges subliminals mesclant una imatge amb una paraula. 

Canvia la cara del vídeo. Paròdies i memes? 


Qr originals. 

Intel·ligència Artificial Generativa de text a vídeo

Videos curts a partir de text o una imatge. 

Animacions des de text

Video desde text 

Vídeo des de text millorat. 

Altres

Fusiona imatges. 

Dividix els videos en clips amb subtítols.


Resumen páginas y videos de Youtube