Ferramentes

La llengua com a ferramenta de treball. 

Clar, quan ens referim a crear contingut audiovisual per a xarxes socials, el model lingüístic usat és essencial per a establir una connexió genuïna amb l'audiència. Ací hi ha algunes recomanacions per a crear un enfocament lingüístic eficaç:


Identificador Personal: Usa un to i llenguatge que et represente genuïnament. L'autenticitat se sent, i l'audiència connecta millor amb creadors que són autèntics en la seua comunicació.

Claredat i Senzillesa: La brevetat és clau en xarxes socials, per la qual cosa és essencial anar al gra. Usa frases curtes i clares i evita marrades innecessàries. Especialment en plataformes com TikTok o Instagram, on el temps d'atenció pot ser limitat.

Crida a l'acció (CTA): Si desitges que la teua audiència realitze una acció específica, com subscriure's, comentar o compartir, has de ser directe en demanar-ho. Per exemple: "Si t'ha agradat aquest vídeo, no oblides donar-li like i compartir!"

Emoció: Les històries que evoquen emoció tendeixen a ressonar millor amb l'audiència. Si pots, comparteix experiències personals o anècdotes que la teua audiència puga trobar relatables.

Interacció Activa: Fes preguntes obertes per a fomentar la participació i el compromís. Per exemple, "Què opines tu sobre això?" o "Explica'm la teua experiència en els comentaris".

Adapta el teu Llenguatge segons la Plataforma: Cada xarxa social té un "llenguatge" o to predominant. Per exemple, LinkedIn és més professional, mentre que TikTok és més informal i entretingut. Assegura't d'adaptar el teu contingut al to adequat per a cada plataforma.

Evita Polèmiques Innecessàries: Llevat que el teu contingut estiga específicament dirigit a abordar temes controvertits, és aconsellable evitar llenguatge o temes que puguen ser polarizants per a la teua audiència.

Actualitza't Constantment: Les xarxes socials i les tendències en línia evolucionen ràpidament. Estar al dia amb les tendències lingüístiques actuals pot ajudar-te a mantindre el teu contingut fresc i rellevant.


El cas valencià, conèixer l'AVL. 

Si estàs creant contingut per a una audiència específica, com la valenciana en aquest cas, és fonamental tindre un profund coneixement de la normativa i els directrius proporcionades per organismes rellevants, com a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL).

Per a aquells que no estiguen familiaritzats amb aquesta organització, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua és la institució normativa del valencià. S'encarrega de determinar i elaborar els normes lingüístiques del valencià i vetlar pel seu compliment.

Coneixent i seguint aquestes directrius s'aconsegueixen diversos objectius:

Autenticitat: En usar la variant del valencià acceptada i promoguda per l'AVL, estàs garantint que el teu ús de l'idioma és autèntic i fidel als normes establides.

Identificació: L'audiència valenciana podrà identificar-s'amb el teu contingut, ja que estaràs utilitzant una versió de l'idioma amb la qual estan familiaritzats i que és part integral de la seua identitat cultural i lingüística.

Autoestima Lingüística: En promoure i utilitzar el valencià conforme als directrius de l'AVL, contribueixes a elevar l'autoestima lingüística dels parlants i a reafirmar la importància i rellevància de l'idioma en l'esfera pública.

Evitar Polèmiques: A seguir els normes establides per una institució reconeguda, redueixes el risc de crítiques o disputes lingüístiques amb l'audiència.

Si el teu objectiu és connectar de manera genuïna amb la comunitat lingüística valenciana, és imprescindible investigar i comprendre no sols els normes lingüístiques, sinó també els aspectes culturals i sociolingüístics del valencià. Així, podràs crear un contingut que impacte veritablement amb la teua audiència i la faça sentir valorada i representada.  


Com tindre una land page sencilla de recepció i contractació.

Per a un creador de continguts, tindre una landing page (o pàgina d'aterratge) és essencial per a consolidar la seua presència en línia, mostrar el seu treball i oferir una plataforma de contacte amb la seua audiència o clients potencials. Ací tens algunes maneres fàcils i gratuïtes de tindre una landing page:Quan tries una plataforma, considera quines característiques són més importants per a tu (per exemple, la personalització del disseny, la integració amb altres eines, la capacitat d'agregar un blog, etc.). També tingues en compte que, encara que aquestes opcions són gratuïtes, sovint venen amb limitacions com l'ús de subdominis o la inclusió d'anuncis. Si la teua marca o presència en línia creix, podria ser útil invertir en un domini propi o en una versió premium per a accedir a característiques més avançades.


COM HA DE SER EL CURRÍCULUM D'UNA PERSONA CREATIVA.

Un currículum digital és una representació en línia de les teues habilitats, experiència i assoliments. A diferència d'un currículum tradicional en paper o format PDF, un currículum digital aprofita les capacitats de la web per a presentar la informació de manera més dinàmica i interactiva. A continuació, t'oferisc algunes pautes sobre com ha de ser un currículum digital:

Un currículum digital és una excel·lent manera de destacar-te i oferir una experiència més rica a possibles ocupadors o clients. No obstant això, és essencial que mantingues un alt grau de professionalisme i assegures que la presentació i el contingut siguen impecables.


La importància de cuidar Linkedin i Facebook 

 LinkedIn és una eina poderosa en el món professional i, sovint, és subestimada o passada per alt per la generació més jove, que tendeix a centrar-se en xarxes socials més "casuals" o centrades en l'entreteniment. No obstant això, mantindre un perfil de LinkedIn actualitzat, seriós i professional ofereix múltiples beneficis i oportunitats, especialment a mesura que els joves avancen en les seues carreres.


Per què és essencial cuidar el teu perfil de LinkedIn?Consells per a mantindre un perfil de LinkedIn efectiu:


La joventut és un moment d'exploració i creixement, i encara que pot semblar que LinkedIn és una plataforma "seriosa", és precisament aqueixa serietat la que pot obrir portes significatives en el món professional. És essencial que els joves reconeguen el valor d'aquesta eina i la utilitzen al seu favor.

Retenció de contingut efímer.

És important assenyalar la naturalesa efímera de moltes plataformes en línia. És essencial que els creadors de contingut entenguen aquest aspecte i prenguen mesures per a protegir el seu treball. La història d'Internet ens ha mostrat que, per molt populars que siguen algunes plataformes en el seu apogeu, no està garantit que duren per a sempre. Diversos factors, com l'evolució tecnològica, la competència, els canvis en les preferències dels usuaris i les decisions empresarials, poden portar a la desaparició o transformació radical d'una plataforma.

Exemples Històrics


Recomanacions per a Creadors de Contingut


Software que has de conèixer. 


Crear contingut de qualitat per a les xarxes socials sovint requereix d'una combinació d'eines que s'adapten a les diferents necessitats del creador. A continuació, et presente una llista de programari gratuït o semi-gratuït que podries considerar per a crear i editar contingut, especialment vídeo i retolacions:


Edició de Vídeo:


Retolacions i Disseny Gràfic:


Edició d'Àudio:

Transmissió en Viu:

OBS Studio: OBS és una eina gratuïta i de codi obert per a enregistrament i transmissió en viu. És àmpliament utilitzat per streamers en plataformes com Twitch i YouTube.

Eines Internes de Plataformes:

Les plataformes com Twitch, TikTok i YouTube ofereixen eines internes per a millorar o editar el contingut abans de publicar-lo. Per exemple, YouTube té el seu propi editor de vídeo, i TikTok ofereix una varietat d'efectes i eines d'edició que els usuaris poden aplicar als seus vídeos directament dins de l'aplicació.


CADA XARXA ÉS DIFERENT. 

L'estratègia òptima entre viralitzar el contingut en totes les xarxes possibles o focalitzar el contingut en una sola xarxa social depén en gran manera dels teus objectius, recursos i del tipus d'audiència que desitges aconseguir. Totes dues estratègies tenen els seus avantatges i desavantatges. Vegem una anàlisi de cada enfocament, considerant la idiosincràsia de cada xarxa social:

Viralitzar el contingut en totes les xarxes possibles:


Avantatges:

Desavantatges:

Focalitzar el Contingut en una sola xarxa social:

Avantatges:

Desavantatges:


Conclusions: 

Si comptes amb recursos limitats o estàs començant, podria ser més efectiu focalitzar-te en una o dues xarxes que s'alineen millor amb el teu contingut i audiència. A mesura que cresques, pots considerar expandir-te a altres plataformes.

D'altra banda, si tens la capacitat i els recursos, ser present en múltiples xarxes (i adaptar el teu contingut adequadament per a cadascuna) pot ser beneficiós per a maximitzar l'abast i la visibilitat.

En qualsevol cas, és crucial entendre i respectar la idiosincràsia de cada plataforma per a oferir contingut que siga rellevant i atractiu per a la seua audiència específica.

Cada xarxa té característiques específiques. 

La singularitat de Twitter. 


observació i intuÏció

L'observació i la intuïció juguen un paper crucial en la detecció de tendències, especialment en la creació de contingut per a Internet, on les tendències poden sorgir i evolucionar ràpidament. Ací hi ha algunes maneres en què estos elements poden ser útils:


Per a maximitzar estos beneficis, és important no dependre únicament de l'observació i la intuïció. És essencial combinar estes habilitats amb eines analítiques i dades per a validar o refinar les teues hipòtesis i estratègies. La combinació de dades empíriques amb la intuïció cultivada pot ser una fórmula poderosa per a detectar i capitalitzar tendències en la creació de continguts per a Internet.

Google Trends. 

Google Trends és una eina oferida per Google que permet als usuaris visualitzar les tendències de cerca en el motor de cerca de Google durant un període específic. Essencialment, mostra quins termes estan sent buscats amb més freqüència i com ha evolucionat eixa freqüència amb el temps.


Com funciona Google Trends?


Quina utilitat té per als creadors de contingut en Internet?


Analítiques de la plataforma

Les plataformes com Facebook, Instagram, YouTube i TikTok han desenvolupat eines analítiques internes per a ajudar els creadors de contingut a comprendre el rendiment del seu contingut i la demografia i comportament de la seua audiència. Estes eines són essencials per a qualsevol estratègia de contingut digital efectiva. A continuació, es detallen les utilitats d'estes eines per als creadors:


1. Facebook (Perspectives de Facebook):

2. Instagram (Instagram Insights):

3. YouTube (Anàlisi de YouTube):

4. TikTok (Anàlisi de TikTok):


Utilitat per als creadors:

En conclusió, les eines analítiques internes d'estes plataformes ofereixen una finestra inavaluable al comportament i preferències de l'audiència. Per als creadors de contingut, utilitzar estes eines no sols els permet millorar i adaptar el seu contingut, sinó també interactuar de manera més efectiva amb la seua comunitat i maximitzar l'impacte de la seua presència en línia.


Què valora més cada xarxa? 

Els algorismes de les xarxes socials estan dissenyats per a mostrar als usuaris el contingut que es considera més rellevant o interessant per a ells, amb l'objectiu de mantindre actius en la plataforma el major temps possible. Encara que les especificitats d'estos algorismes són propietàries i, per tant, no completament transparents al públic, s'ha identificat que valoren múltiples factors, que poden variar en importància segons la plataforma.

Ací hi ha un desglossament general d'alguns dels factors més valorats pels algorismes de diferents xarxes socials:

Facebook :

Instagram :

YouTube:

És important recordar que els algorismes de les xarxes socials estan en constant evolució i s'ajusten amb freqüència. A més, la "qualitat" de l'engagement també és crucial; per exemple, un comentari detallat pot tindre més pes que un simple emoji. Per això, els creadors de contingut han de mantindre's actualitzats i adaptar les seues estratègies segons les tendències i canvis en estes plataformes.

Com funciona l'algoritme de TikTok? 

L'algorisme de TikTok, encara que no està completament revelat detalladament, ha sigut objecte de molta especulació i estudi per part de creadors i experts en màrqueting. TikTok ha proporcionat algunes idees sobre com funciona el seu algorisme, especialment en relació amb la pàgina "Per a tu" (For You Page, FYP), que és el feed principal on els usuaris descobreixen nou contingut.  Ací hi ha un desglossament general de com es creu que funciona l'algorisme de TikTok basat en observacions i declaracions oficials de la plataforma:


És important notar que, igual que altres algorismes, el de TikTok està en constant evolució i ajust. Mentre que els principis bàsics de mostrar contingut rellevant i atractiu probablement romandran constants, els detalls específics sobre com es ponderen diferents factors poden canviar amb el temps.


Usar bones etiquetes. 

Les etiquetes exerceixen un paper significatiu en TikTok, igual que en altres plataformes de xarxes socials. No obstant això, la forma en què influeixen en la viralitat del contingut en TikTok té algunes particularitats:


Com afecta triar una música en tendència que et proposa TikTok? 


L'elecció d'una música en tendència que TikTok proposa pot tindre impacte en la visibilitat i potencial viralitat del teu vídeo. Ací hi ha algunes raons i formes en què la música en tendència afecta el teu contingut:


En resum, triar una música en tendència en TikTok pot ser una estratègia efectiva per a augmentar la visibilitat i engagement del teu vídeo. No obstant això, sempre és essencial combinar l'elecció de la música amb contingut autèntic i rellevant per a maximitzar l'impacte.

Ús de la intel·ligència Artificial. 

Canvis en Canva. 

Altres ferramentes externes.